شرکت شبکه گستر پیام آوران کویر
آدرس : خراسان جنوبی - بیرجند - میدان اول مدرس ابتدای 20 متری اول غربی - پلاک 7
تلفن : 4-05632233041